ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Ενοικίαση χώρων

Το «ΘΕΑΤΡΟΝ» είναι ενταγμένο στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο «Ελληνικός Κόσμος», το οποίο εγκαινιάστηκε το 2008 και αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα συνεδριακά κέντρα της Αθήνας. Η πρωτοποριακή τεχνολογική και κτηριακή του δομή τού παρέχουν τη δυνατότητα να φιλοξενεί τις πιο απαιτητικές εκδηλώσεις.


Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο «Ελληνικός Κόσμος»copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).