ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Αίθουσα Αντιγόνη

Η αίθουσα Αντιγόνη είναι η κυρίως αίθουσα του «ΘΕΑΤΡΟΝ», η οποία σε κλασική θεατρική διάταξη έχει χωρητικότητα 1.000 θέσεων. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι η ευελιξία στη διαμόρφωση και τη διάταξη των θέσεων και της σκηνής. Οι διαφορετικές διατάξεις στην τοποθέτηση των θέσεων, καθώς και η λειτουργία της χωρίς αυτές, την καθιστούν τη μοναδική αίθουσα στην Αθήνα με αυτές τις δυνατότητες.

Χαρακτηριστικά:
  • Διαστάσεις σκηνής: 30 μ. x 12 μ.
  • Διαστάσεις μπούκας: 23,84 μ. x 9,50 μ.
  • Επέκταση της σκηνής στο παρασκήνιο (μέγιστο βάθος 18 μ.)
  • Δυνατότητα φόρτωσης μεγάλων σκηνικών και αντικειμένων κατευθείαν στη σκηνή
  • Υποσκήνιο με δυνατότητα κατασκευής αναβατορίων και καταπακτών
  • Υπερσκήνιο με 40 μηχανοκίνητα σταγκόνια, 2 μηχανοκίνητα πλευρικά σταγκόνια και επιπλέον 10 κινητήρες κάθετης ανύψωσης
  • Γέφυρες φωτισμού στο χώρο της πλατείας (οι δύο κινούμενες) καθώς και σταγκόνια και κινητήρες κάθετης ανύψωσης για την εξυπηρέτηση των ποικίλων διατάξεων της αίθουσας
  • Μοναδικός για τα ελληνικά δεδομένα ψηφιακός οπτικοακουστικός εξοπλισμός. Σκηνικά μέσω τρισδιάστατων γραφικών. Υψηλής απόδοσης συστήματα ήχου και ειδικά εφέ
  • Μεταφραστικές καμπίνες και εξοπλισμός (πέντε σταθερές και δύο κινητές)
  • Υπερσύγχρονος συνεδριακός εξοπλισμός. Δυνατότητα υποστήριξης ζωντανών συνδέσεων εικόνας και ήχου
  • Πλατεία και σκηνή στο ίδιο επίπεδο
  • Χώρος oρχήστρας (pit) μεταβλητού ύψους, με δυνατότητα μετατροπής σε χώρο καθισμάτων ή χώρο προέκτασης της σκηνής
  • Πλήρως εξοπλισμένα καμαρίνια


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).