ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Τεχνικά στοιχεία

Οι τεχνικές προδιαγραφές του «ΘΕΑΤΡΟΝ» ακολουθούν τα υψηλότερα πρότυπα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός του είναι μοναδικός για τα ελληνικά δεδομένα. 

Οι σκηνικές τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν:
  • Παραδοσιακό θεατρικό φωτισμό
  • Τα πλέον εξελιγμένα σκηνικά με τρισδιάστατα γραφικά υπολογιστών
  • Δυνατότητα δημιουργίας εικονικών σκηνικών και ενσωμάτωσης δρωμένων σε αυτά
  • Υψηλής απόδοσης συστήματα ήχου και ειδικά εφέ
  • Υπερσύγχρονο συνεδριακό εξοπλισμό, με δυνατότητα υποστήριξης ζωντανών συνδέσεων εικόνας και ήχουcopyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).