ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Υλοποίηση

Project management έργου:
ΚΙΩΝ Α.Τ.Ε.
Aρχιτεκτονική μελέτη:
Γιώργος Ανδρεάδης & Συνεργάτες Ο.Ε.
Atelier: Γιάννης Τσιώμης, Ναταλία Εφραίμογλου
Στατική μελέτη:
OMETE A.E. (Kρεμέζης)
Η/Μ μελέτη:
Η/Μ ΕΠΕ (Διαμαντούρος)
Υπεύθυνοι μελέτης:
Κυριάκος Γιαννόπουλος, Μιχάλης Κανταρτζής
Συνεργάτες αρχιτέκτονες:
Κυβέλη Μπότσογλου, Πολυνία Τορτοπίδη, Armelle Bazin de Jessey, Olivier Jonchere
Σύμβουλοι
Φωτισμός:
Roger Narboni
Ακουστική μελέτη:
Θεόδωρος Τιμαγένηςcopyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).