ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Συνέδρια

Η υπερσύγχρονη κτηριακή και τεχνολογική υποδομή του «ΘΕΑΤΡΟΝ», η ευελιξία στη διαμόρφωση των χώρων και ο μοναδικός για τα ελληνικά δεδομένα οπτικοακουαστικός εξοπλισμός το καθιστούν έναν από τους πιο άρτιους συνεδριακούς χώρους της πόλης μας.
copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).