ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas, με θέμα «Η επόμενη μέρα»

Την 1η Απριλίου 2009 διοργανώθηκε στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ECR Hellas (Efficient Consumer Response), με θέμα «Η επόμενη μέρα», στο οποίο προσεγγίστηκαν θέματα που αφορούν την αλλαγή των καταναλωτικών τάσεων σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, τη λειτουργία της αγοράς στη διάρκεια της κρίσης και μετά το τέλος της, τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τις ελλείψεις προϊόντων και τους τρόπους λειτουργίας των καταστημάτων του μέλλοντος με βάση τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους. 

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).