ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Εκδήλωση της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

Στις 14 Νοεμβρίου 2009 η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία διοργάνωσε ημερίδα στον «Ελληνικό Κόσμο», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Ιφιγένεια Β' του «ΘΕΑΤΡΟΝ» και στο φουαγέ του δευτέρου ορόφου. Θέμα της ημερίδας ήταν: «Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Χειρισμού Ασθενών με Γαστρο-οισοφαγική Παλινδρομική Νόσο και Λοίμωξη από το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού».

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).