ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Συνέδριο για τη διεθνή οικονομική κρίση

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Ιφιγένεια 2 του «ΘΕΑΤΡΟΝ» συνέδριο με τίτλο «Ο χαρακτήρας και οι εκφάνσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Οι εθνικές διαστάσεις. Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους». Στο συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), συμμετείχαν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες.

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).