ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Θέματα IFRS για εισηγμένες και μη εισηγμένες επιχειρήσεις»

Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009 η εταιρεία GRANT THORNTON διοργάνωσε στην αίθουσα Ιφιγένεια Β' του «ΘΕΑΤΡΟΝ» επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «Θέματα IFRS (International Financial Reporting Standards) για εισηγμένες και μη εισηγμένες επιχειρήσεις».

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).