ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
 2015  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
4η Ημερίδα Φαρμακοποιών
20 Ιανουαρίου 2013, 08:30 έως 19:00, «ΘΕΑΤΡΟΝ»  »»»
copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).