ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και συνέδρια μπορείτε να επικοινωνείτε:

Γιάτσιος Θρασύβουλος, Διευθυντής Πολιτιστικού Προγράμματος «Ελληνικού Κόσμου»
giatsios@ime.gr

Σκανδάμης Δημήτρης, Υπεύθυνος του «ΘΕΑΤΡΟΝ»
dskan@ime.gr

Καραδήμας Χρήστος, Υπάλληλος Γραφείου
xrikara@ime.gr

Δημοπούλου Πάρη, Γραμματειακή Υποστήριξη
pdimopoulou@ime.gr


Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254, 177 78 Ταύρος
Τηλέφωνο: 212 254 0300
Τηλεομοιοτυπία: 212 254 3123
hellenic-cosmos@fhw.gr

 


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).