ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και συνέδρια μπορείτε να επικοινωνείτε:

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254, 177 78 Ταύρος
Τηλέφωνο: 212 254 0300
Τηλεομοιοτυπία: 212 254 3123
hellenic-cosmos@fhw.gr

 
copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).