ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και την Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2008 υπογράφτηκε στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» μνημόνιο συνεργασίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Πρόεδρο του Εθνικού Συμβούλιου Ανταγωνιστικότητας & Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) κ. Xρήστο Φώλια και την Πρόεδρο του Συμβούλιου Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ κα Deborah Wince-Smith. Το μνημόνιο έγινε στο πλαίσιο των συνεργασιών που προωθεί η Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης με φορείς των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθησε ξενάγηση της κας Deborah Wince-Smith στον «Ελληνικό Κόσμο».


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).