ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Συνάντηση Στελεχών Τραπεζικών Επιχειρήσεων EUROBANK

Στις 6 και 7 Ιουνίου 2008 έγινε στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» η Συνάντηση Στελεχών Τραπεζικών Επιχειρήσεων, την οποία οργάνωσε η EUROBANK, με ομιλίες, παρουσιάσεις και ποικίλες δραστηριότητες. Η έναρξη της συνάντησης και το καλωσόρισμα έγιναν από το Γενικό Διευθυντή Corporate Banking κ. Γιώργο Μαρίνο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν κινηματογραφικά γυρίσματα με σκοπό τη δημιουργία εταιρικών σποτ και ακολούθησε δείπνο και βραβεύσεις στελεχών.


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).