ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Εκδήλωση για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

Στις 16 Απριλίου 2008 έγινε στην αίθουσα Αντιγόνη του «ΘΕΑΤΡΟΝ» ενημερωτική εκδήλωση με θέμα το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Παρών, μεταξύ άλλων, ήταν και ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης.


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).