ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Διαφημιστικό φιλμ της τράπεζας EUROBANK

Στις 10 Φεβρουαρίου 2009 έγινε στην αίθουσα Αντιγόνη του «ΘΕΑΤΡΟΝ» μέρος των γυρισμάτων για το καινούργιο διαφημιστικό φιλμ της τράπεζας EUROBANK.


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).