ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Συνέντευξη Τύπου από το Ίδρυμα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στις 10 Απριλίου 2008 δόθηκε στην αίθουσα του «ΘΕΑΤΡΟΝ» Ιφιγένεια Β' η συνέντευξη Τύπου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Είμαι όπως τρώω», το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).