ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Εταιρική εκδήλωση της VODAFONE - Zelitrack & Pocket Biz Event

Στις 18 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Αντιγόνη του «ΘΕΑΤΡΟΝ» εκδήλωση της VODAFONE, με θέμα την παρουσίαση σε εταιρικούς πελάτες δύο επιχειρηματικών λύσεων με χρήση τεχνολογίας κινητών.


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).