ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Φτιάξε το γενεαλογικό σου δένδρο»

Το τμήμα Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας του ΙΜΕ διοργάνωσε στις 24 Μαΐου 2009 στον «Ελληνικό Κόσμο» ανοιχτή συζήτηση για τη γενεαλογία και την ιστορία της οικογένειας και πώς αυτή συναντιέται με την κοινή ιστορία του Ελληνισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Μιχάλης Βαρλάς, επικεφαλής του τμήματος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι έμαθαν πώς μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Γενεαλογίας του Ιδρύματος φτιάχνοντας το δικό τους γενεαλογικό δένδρο, αλλά και πώς θα οργανώσουν τις αναμνήσεις της οικογένειάς τους μέσα από φωτογραφίες, έγγραφα και άλλο υλικό.  

Παράλληλα, με αφορμή την ολοκλήρωση των κόμβων «Πολιτιστική και Γενεαλογική Ψηφιακή Συλλογή Κεντρικής Μακεδονίας» και «Πολιτιστική και Γενεαλογική Ψηφιακή Συλλογή Αττικής», παρουσιάστηκε στο κοινό το δωδεκαετές έργο του ΙΜΕ για την οικογενειακή ιστορία και μνήμη.


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).