ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Τελετή Αποφοίτησης του MBA INTERNATIONAL

Στις 16 Δεκεμβρίου 2008 έγινε στην αίθουσα Αντιγόνη και στο φουαγέ του ισογείου η 10η Τελετή Αποφοίτησης του  μεταπτυχιακού προγράμματος MBA INTERNATIONAL του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).