ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
«Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση»: μια νέα δράση του Υπουργείου Παιδείας

Το Σάββατο 13 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» τιμητική εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση» που έχει εισάγει το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το νέο σχολικό έτος. Σκοπός της δράσης ήταν να αναδείξει και να παρουσιάσει τα πλέον πρωτοποριακά σχέδια και τις δραστηριότητες στο χώρο της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, για τα οποία έχουν βραβευτεί οι εκπαιδευτικοί την τελευταία πενταετία. Από το 2011 στόχος του Υπουργείου είναι η ανάδειξη και παρουσίαση ετησίως των εκατό καλύτερων καινοτόμων πρακτικών στο σχολικό μάθημα και η γενικότερη αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Στην εκδήλωση κλήθηκαν να παρουσιάσουν το έργο τους οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει διάκριση γι’ αυτό από διεθνή ή ελληνικό οργανισμό. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν σε παράλληλες συνεδρίες στις αίθουσες Ιφιγένεια 2 και 3 και στην Αίθουσα Προβολών.

Όπως δήλωσε η Υπουργός κα Άννα Διαμαντοπούλου, «στόχος μας είναι να αναδείξουμε τους Έλληνες εκπαιδευτικούς που πρωτοπορούν, γιατί κοινωνία χωρίς τους εκπαιδευτικούς στην πρωτοπορία δεν μπορεί να υπάρξει».

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση υπάρχουν στη διεύθυνση http://excellence.sch.gr/.


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).